Warsztaty samochodowe w iCars.pl: Twoja książka serwisowa

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Właściciel serwisu iCars przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności jego Użytkowników. iCars z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności iCars zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. iCars sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 2. Administratorem danych jest iParts Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000315818, z kapitałem zakładowym 200 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 524-267-04-74, nr Regon 141630720 właściciel serwisu iCars.pl.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez iParts Sp. z o.o. w ramach iCars.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych podstawowych, oznaczonych jako obligatoryjne podczas rejestracji jest konieczne do zawarcia z iParts Sp.z o.o. umowy o świadczenie usług w ramach iCars. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi iCars oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach iCars. Dane te mogą służyć do weryfikacji Użytkownika. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez iParts Sp.z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie iCars, iParts Sp.z o.o. zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty iParts Sp.z o.o. do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym iParts Sp.z o.o.. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 7. Okazjonalnie w serwisie iCars organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. iParts Sp.z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. iParts Sp.z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. iParts Sp.z o.o. może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec iParts Sp.z o.o. lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na iCars naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. iParts Sp.z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 11. iParts Sp.z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z iCars. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z iCars, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 12. iCars.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość usunięcia treści obraźliwych, wulgarnych, oraz nieprawdziwych.