Warsztaty samochodowe w iCars.pl: Twoja książka serwisowa

Dotacja z POIG działanie 8.1 dla iCars.pl

 

 

Stworzenie serwisu iCars.pl było współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu E-warsztat - innowacyjna platforma dla posiadaczy samochodów i właścicieli warsztatów samochodowych:
 

Program:                     Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)
Oś priorytetowa 8:     Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1:             Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (www.web.gov.pl)Pod nadzorem:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Regionalna Instytucja Finansująca: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.fund.org.pl)Informacji o projekcie udziela:
Piotr Wrześniewski - Kierownik Projektu
iParts Sp. z o.o.


ul. Staniewicka 22
03-310 Warszawa


NIP: 524-267-04-74
REGON: 141630720
KRS: 0000315818 (XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)
Kapitał zakładowy 200 000 zł


Kontakt


 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość